Get Adobe Flash player

กงสุลใหญ่ฯ-ทีมไทยแลนด์ เดินสายเพื่อชาติ-งานชุมชน

Font Size:

กงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทยฯ เยี่ยมชม Japan House นครลอสแอนเจลิส, เปิดสถาบันสอนนวดของคนไทย “Hollywood Career College” นำสมาคมนวดไทยฯ เข้าพบสมาชิกวุฒิสภามลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส และนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เยี่ยมชม Japan House นครลอสแอนเจลิส โดยมีนาย Akira Chiba กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครลอสแอนเจลิส และนาง Yuko Kaifuประธาน Japan House Los Angeles Secretariat ให้การต้อนรับ

Japan House เป็นศูนย์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้า นวัตกรรม และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ก่อตั้งและสนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็นกิจกรรมการทูตสาธารณะ (soft diplomacy) อย่างหนึ่ง บริหารงานโดยบริษัทเอกชนญี่ปุ่น และกำกับดูแลในภาพรวมโดยคณะกรรมการกำกับโครงการ (steering committee) ที่มาจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและฝ่ายประเทศที่เป็นที่ตั้ง ปัจจุบัน มี 3 สาขาทั่วโลก ได้แก่ นครเซาเปาโล กรุงลอนดอน และนครลอสแอนเจลิส โดยสาขานครลอสแอนเจลิสตั้งอยู่ที่ชั้น 2 และชั้น 5 ของ Hollywood & Highland Center ถนน Hollywood เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2560 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม 2561

Japan House นครลอสแอนเจลิส ชั้น 2 ประกอบด้วยร้านขายของ (สินค้าไลฟ์สไตล์ที่คัดสรรแล้วจากญี่ปุ่น อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเขียน ภาชนะ ของเล่น ของตกแต่งบ้าน ใบชา และเครื่องปรุงอาหาร) ส่วนจัดกิจกรรม workshop (อาทิ การชงชา และการประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษ) และส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปีละ 3 ครั้งระหว่าง Japan House สาขาต่างๆ โดยเน้นด้านนวัตกรรมและศิลปะร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น (อาทิ สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการพิมพ์แบบสามมิติกับการใช้ sensor และเสื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษ) ส่วนชั้น 5 ประกอบด้วยห้องสมุด ห้องอเนกประสงค์ (สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสาธิตการทำอาหาร การฉายภาพยนตร์ และการประชุมสัมมนา เป็นต้น) และห้องอาหารญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันสอนนวด Hollywood Career College (HCC) และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางอุมารินทร์วอคเตอร์ เจ้าของและผู้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งเป็นคนไทยและเป็นสมาชิกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา

สถาบัน HCC ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1552 ถนน North Western Avenue นครลอสแอนเจลิส สอนหลักสูตรนวด (ภาษาอังกฤษ) 500 ชั่วโมง ในวิชาต่างๆ อาทิ กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) สรีระวิทยา (Physiology) ข้อห้ามและข้อควรระวัง (Contraindications) สุขภาพและอนามัย และการทำธุรกิจและหลักจริยธรรม เป็นต้น สถาบันฯ ผ่านการรับรองจาก California Bureau for Private Postsecondary Education (BPPE) แล้ว และอยู่ระหว่างรอการรับรอง (Provisional School Approval) จากหน่วยงาน California Massage Therapy Council (CAMTC)

อนึ่ง เพื่อช่วยเหลือพนักงานนวดไทยที่ประสงค์จะกวดวิชาหรือหาความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ Massage & Bodywork Licensing Examination (MBLEx) สถาบันฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนเริ่มเรียนได้ก่อนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะคิดค่าใช้จ่ายเมื่อสถาบันฯ ได้รับการรับรองจาก CAMTC แล้ว ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเรียนวันแรก จำนวน 18 คน

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. (310) 839-3069 หรือ(310) 939-8095

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

และเว็บไซต์ https://www.hollywoodcareercollege.com/

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 กงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยนายดิศพงศ์ มงคล รักษาการนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ นายคิด ฉัตรประภาชัย ที่ปรึกษาสมาคมนวดไทยฯ นางภัทรมน มงคล คณะกรรมการ สมาคมนวดไทยฯ และนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุลฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เข้าพบนาง Janet Nguyen สมาชิกวุฒิสภามลรัฐแคลิฟอร์เนีย เขต 34 (Orange County) เพื่อหารือเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนวด สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า ธุรกิจนวดไทยและสปาเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของคนไทยในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกเหนือจากธุรกิจร้านอาหาร ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการและพนักงานนวดไทย ไม่ต่ำกว่า 3,000 คน และมีสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐฯ เป็นองค์กรหลักที่ช่วยดูแลผลประโยชน์ของพนักงานและธุรกิจนวดไทยร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ นาง Nguyen กล่าวว่า ตนดูแลผลประโยชน์ให้ทุกชุมชน และให้ความสำคัญกับธุรกิจนวดและเสริมความงามเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นอาชีพหลักของคนกลุ่มน้อย ทั้งจีน เกาหลีใต้ และเวียดนาม ร้อยละ 80 ของร้านทำเล็บในแคลิฟอร์เนียมีเจ้าของเป็นคนเชื้อสายเวียดนาม

2. กงสุลใหญ่ฯ ขอบคุณนาง Nguyen ที่มีบทบาทเชิงรุกและนำเสนอกฎหมายอันเป็นประโยชน์กับธุรกิจนวดหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย SB-314 (ระบุให้ California Massage Therapy Council (CAMTC) ยอมรับชั่วโมงเรียนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงแม้โรงเรียนสอนนวดแห่งนั้นจะถูกยกเลิกใบรับรองหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ก็ตาม) และ SB-315 (ระบุให้ CAMTC ต้องแปลเอกสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นภาษาอื่นด้วยนอกจากภาษาอังกฤษ แต่ยกเว้นไม่ต้องแปลข้อสอบหรือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวด เอกสารกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิเสธและการลงโทษและอีเมล์)

3. นาง Nguyen กล่าวว่า กฎหมาย SB-315 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่เป็นคนกลุ่มน้อยไม่ทำผิดกฎหมายเนื่องจากไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ กงสุลใหญ่ฯ เห็นว่าใกล้เคียงกับความพยายามของสถานกงสุลใหญ่ฯ และสมาคมนวดไทยฯ ที่ต้องการผลักดันให้ CAMTC แปลข้อสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวดเป็นภาษาไทยด้วย เนื่องจากพนักงานนวดไทยส่วนใหญ่ไม่เชี่ยวชาญการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ ทำให้สอบไม่ผ่าน จึงได้นำเสนอประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารของ CAMTC เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และได้รับแจ้งว่า CAMTC จะหยิบยกให้ที่ประชุม Federation of State Massage Therapy Boards (FSMTB) เป็นผู้พิจารณาต่อไป กงสุลใหญ่ฯ เห็นว่า อาจแปลเป็นภาษาอื่น ๆ ด้วย เช่น เวียดนาม เกาหลี และจีน เป็นต้น

4. กงสุลใหญ่ฯ กล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ และสมาคมนวดไทยฯ เห็นด้วยกับร่างกฎหมาย SB-1480 ที่นำเสนอโดยนาย Jerry Hill สมาชิกวุฒิสภามลรัฐแคลิฟอร์เนีย และนาย Evan Low สมาชิกสภามลรัฐแคลิฟอร์เนีย (ซึ่งมีเนื้อหาข้อหนึ่งระบุให้ CAMTC พักการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพนวดไว้ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562-1 มกราคม 2564 (2 ปี) โดยพนักงานนวดจะต้องเรียนนวดในโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง 500 ชั่วโมง) จึงได้มีหนังสือสนับสนุนถึงนาย Hill และโทรศัพท์ไปแสดงความสนับสนุนกับนาย Low ด้วย นาง Nguyen กล่าวว่า หากฝ่ายไทยเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นประโยชน์ ก็ควรมีหนังสือสนับสนุนถึงผู้ว่าการมลรัฐฯ โดยตรง ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการแล้ว.