Get Adobe Flash player

วัดไทยจัดฉลองเครื่องราชฯ เสาเสมาฯพระราชทาน7ตค.

Font Size:

วัดไทยแอลเอจัดงาน ฉลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) ให้ อ.กังวาล เกิดผล หัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ และรางวัลเสาเสมาธรรมจักรพระราช ทานให้ นายทองหล่อ โพธิ์แดง และนายสมนึก ธาระ กรรมการบริหารวัดไทย 7 ตุลาคมนี้

ในโอกาสที่ อ.กังวาล เกิดผล หัวหน้าแผนกนาฏศิลป์ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) โดยได้เข้ารับ พระราชทาน ณ ทำเนียบกงสุล ใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และ นายสมนึก ธาระ กรรมการบริหารวัดไทยฯ ได้เข้ารับพระ ราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยได้เข้ารับพระราชทานเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดฉลองให้ นายทองหล่อ โพธิ์แดง กรรมการบอร์ดของวัด ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีพุทธศักราช 2557 ด้วย

คณะสงฆ์ และกรรมการวัดรู้สึกซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ถือเป็นเกียรติและความ สง่างามสำหรับวัดไทยฯ อย่างยิ่งจึงพร้อมใจกันจัดงานพิธีฉลองเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดี เชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีงามของอนุชนรุ่นต่อไป กำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. หรือ 9 โมงครึ่ง เป็นต้นไป โดยท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ท่านเจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ (ท่านเริ่ม) ครูใหญ่โรงเรียนวัดไทยฯ ได้แจ้งว่า กิจกรรมในงานก็จะประกอบ ด้วยพิธีทำบุญตักบาตรโดย อ.กังวาล เกิดผล คุณทองหล่อ โพธิ์แดง และ คุณสมนึก ธาระ ร่วมใส่บาตรกับพี่น้องไทย จากนั้นก็เป็นพิธีแห่เครื่องราชฯ และเสาเสมาธรรมจักร แล้วขึ้นไปประกอบพิธีบนอุโบสถศาลา

ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อ่านประกาศเชิดชูเกียรติ พระสงฆ์สมณศักดิ์และฐานานุศักดิ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา และ เจริญพระพุทธมนต์ ท่านกงสุลใหญ่กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดี แล้วหลวงพ่อใหญ่ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคล วิเทศ มอบของที่ระลึกแล้วแสดงสัมโมทนียกถา และนำพระสงฆ์แสดงอนุโมทนากถา จบแล้วเป็นการแสดงนาฏศิลป์ อวยพรของแผนกนาฏศิลป์ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ

รายการสุดท้าย แขกผู้มีเกียรติร่วมมอบดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีตามลำดับ เป็นอันเสร็จ

พิธี“อาตมาขอเชิญชวนท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันของอาจารย์กังวาล ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายของ คุณทองหล่อและคุณสมนึก เข้าร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว เพราะถือเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิต และเป็นการ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ในฐานะที่ท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดและเด็กๆ กำลังสำคัญของวัดและชุมชน มาเป็นเวลานานด้วย....” ท่านเริ่มกล่าวในที่สุด