Get Adobe Flash player

กสญ.อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน ที่วัดพุทธฯ เยี่ยมผู้ถูกไฟไหม้บ้าน

Font Size:

กงสุลใหญ่ฯ อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานที่วัดพุทธาณุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สำรวจสถานปฏิบัติธรรมและเยี่ยมครอบครัวคนไทยที่บ้านเรือนประสบเหตุเพลิงไหม้ที่เมืองซานตา โรซ่า

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมามอบให้แก่ สภาวัฒนธรรมไทย แห่งเมืองฟรีมอนท์ นำโดยนางกิ่งกาญจน์ สมิตามร เกียว เป็นประธานเจ้าภาพ ถวายแด่พระภิกษุที่วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทย

กงสุลใหญ่ฯ และภริยาได้ร่วมบำเพ็ญกุศลตักบาตรถวายเพล เปิดงานประเพณีลอยกระทงและชมการแสดงของบุตรหลานชาวไทย และได้กล่าวต่อชุมชนไทยขอถวายความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอให้คนไทยดำเนินรอยตามพระราชปณิธานในการอุทิศตัวเพื่อส่วนรวม แผ่นดินถิ่นเกิดและแผ่นดินที่พำนักอาศัยคือ สหรัฐฯ และชุมชนไทย

กงสุลใหญ่ฯ ยืนยันความพร้อมในการรับใช้บริการชุมชนไทยในงานด้านต่างๆ เช่น งานทางด้านกงสุล รวมไปถึงความสนับสนุนร่วมมือในด้านต่างๆ ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย และสืบทอดความเป็นไทยผ่านลูกหลานด้วย ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ รับทราบด้วยยินดีว่า เจ้าอาวาสวัดพุทธาณุสรณ์มีแผนที่จะจัดทำสนามเด็กเล่นสำหรับเยาวชนในพื้นที่วัดด้วย

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและภริยาได้เดินทางไปสำรวจสถานปฏิบัติธรรม ที่ถูกเพลิงไหม้ทั้งหมดของวัดซานฟรานธัมมาราม และได้มอบปัจจัยที่เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกันสมทบบำเพ็ญกุศลเพื่อให้ทางวัดใช้จ่ายในการบูรณะก่อสร้างขึ้นใหม่ต่อไป สถานปฏิบัติธรรมตั้งอยู่บนเขาสามลูก มีอาคารปฏิบัติธรรมขนาดสามชั้นและมีกุฏิอีกสิบกว่าหลัง ซึ่งถูกเพลิงไหม้ทั้งหมดยกเว้นเพียงหนึ่งหลัง สาธุชนที่ประสงค์จะบริจาคปัจจัยสมทบการบูรณะก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมดังกล่าว สามารถติดต่อวัดซานฟรานธัมมารามได้ที่โทร. (415) 753-0857

ในวันเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ และภริยาได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวคนไทยในเมืองซานตา โรซ่าที่บ้านถูกเพลิงไหม้ทั้งหมดจำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งได้รวมตัวกันพบ กงสุลใหญ่ฯ ที่วัดมหาพุทธภูมิ เมืองซานตา โรซ่า ครอบครัวคนไทยบางครอบครัวก่อสร้างบ้านเรือนในที่เช่าของบุคคลอื่นและมิได้มีประกันอัคคีภัย กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธภูมิ และรับที่จะดูแลการจัดทำเอกสารทางราชการไทย ที่สูญหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นกรณีเร่งด่วน

กงสุลใหญ่ฯ และภริยาได้ไปพบและเยี่ยมชุมชนไทยกว่า 100 คนและเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง และชมการแสดงของบุตรหลานของคนไทยที่จัดขึ้นที่วัดมหาพุทธภูมิด้วย โดยได้กล่าวต่อชุมชนไทยขอถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การเสริมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง การถ่ายทอดประเพณีและวัฒนธรรมต่อให้บุตรหลาน อีกทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับงานกงสุล และรับที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดมหาพุทธภูมิ

สถานกงสุลใหญ่ฯ กำลังประสานงานกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและองค์กรอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในเดือน พ.ย. 2560 เพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนไทยที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ต่อไป

ผู้ที่ต้องการบริจาคสมทบความช่วยเหลือต่อครอบครัวคนไทย ที่บ้านประสบเหตุเพลิงไหม้สามารถติดต่อผ่านวัดมหาพุทธภูมิ โทร. (707) 843-6668

.........................................................