Get Adobe Flash player

ชุมชนไทยปิดถนนฮอลลีวูด จัดสงกรานต์เฟสติวัลครั้ง13

Font Size:

นายกเทศมนตรี แอลเอ สมาชิกสภาผู้แทนฯ แคลิฟอร์เนีย เขต 43 สมาชิกสภาแอลเอ เขต 13 และสมาชิกสภา แอลเอ เขต 4 รวมทั้ง กงสุลใหญ่หลายประเทศ ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ร่วมงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล บนถนนฮอลลีวูด

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 นาย Eric Garcetti นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส นาง Laura Friedman สมาชิกสภาผู้แทนฯ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เขต 43 นาย Mitch O'Farrell สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต 13 และนาย David Ryu สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต 4 รวมทั้ง กงสุลใหญ่เมียนมา มาเลเซีย กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์กัมพูชา ผู้แทนภาครัฐและเอกชนอีกจำนวนมาก เพื่องานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล จัดโดยชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสและแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ซึ่งในปีนี้มีคุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน

บรรยากาศงานปีนี้ในปีนี้ สนุกสนานและยิ่งใหญ่ ขบวนพาเหรด มีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คน มีขบวนโขนเป็นครั้งแรกโดยเยาวชนไทยในแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เข้าร่วมเกือบ 100 คน มีการเปิดร้านขายสินค้าหัตถกรรม ของชำร่วยจากไทย รวมทั้งร้านขายอาหารไทย ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก

นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีการแสดงนาฏศิลป์ไทยเช่น โขนและการฟ้อนรำ การสาธิตการประกอบอาหารไทย การแข่งขันชกมวยไทยและการประกวดนางงามสงกรานต์ไทยนิวเยียร์ ทุกกิจกรรมจัดบนเวทีกลางแจ้งบนถนนฮอลลีวูด สมาคมองค์กรต่างๆ ของชุมชนไทย ตลอดจนจนภาครัฐและประชาสังคมท้องถิ่นในแคลิฟอร์เนียภาคใต้ออกร้านประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก Los Angeles Fire Department ประมาณการว่ามีคนเข้าร่วมงานกว่า 400,000 คนตลอดทั้งวัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ฯ ได้จัดคูหาร่วมกับทีมประเทศไทยแสดงนิทรรศการ เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 งานแสดงนิทรรศการศิลปะสนับสนุนโดยอาจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวและการเกษตรให้กับชาวต่างประเทศที่เข้าชมงาน และจัดบริการเผยแพร่ข้อมูลและตอบคำถามทางกงสุลแก่คนไทยด้วย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดี

สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ได้จัดเวทีสาธิตการทำอาหารโดยเชฟจากร้านอาหารชื่อดัง 6 ร้าน ในนครลอสแอนเจลิส และนครซานฟรานซิสโก รวมทั้งได้มอบประกาศนียบัตร Thai Select แก่ร้านอาหารสามราย โดยจัดให้นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสเป็นผู้มอบด้วย

นายธานี แสงรัตน์ กล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้และสมาคมชมรมไทยและผู้สนับสนุนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเอกชนทุกองค์กร เช่น เบียร์สิงห์ บริษัท National Life Group บริษัท BB Care and BB Clinic บริษัท คมคม โปรดักส์ (มีดกีวี) ที่ร่วมแรงร่วมใจและสนับสนุนการจัดงานจนประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย

ในงานมีการประกวด Miss Thai New Year USA 2018 โดยมี คุณจอยกิริยา หิรัญพลกุล เป็นประธานจัดการประกวด พร้อมด้วย คุณเก๋ ปภัสรินทร์ ศิริพัฒน์กิตติ เป็นผู้ฝึกซ้อมนางงาม

กรรมการตัดสิน 9 ท่าน ประกอบด้วย คุณยุพินพักตร์ เตโชภาส คุณวรรณวิภา ถุงสุวรรณ คุณสุรภี ทิวาศาสตร์ คุณวินนี่ เตียวตระกูลวัฒน์ คุณแคตตี้ เกศสมบูรณ์ คุณจิณณ์ณิตา บุดดี คุณบุญส่ง อนันตสุคนธ์ คุณตรีรัตน์ เอี่ยมอุไรรัตน์ และคุณ Arcy Grindulo.....

สำหรับผลการตัดสินการประกวด รัญสญา ธนานิธิยา (มะนาว) คว้าตำแหน่ง มิสไทยนิวเยียร์ ยูเอสเอ 2018

รองอันดับ 1 ธรรศพร แสงกิจพร (นาน่า) รองอันดับ 2 ชนันสิริ เดชะศิริ (พลอย) รองอันดับ 3 ธัญญ่า ตันตริยานนท์ และ รองอันดับ 4 ณัฐมน ลำเต็ม (โมจิ)

................................................................................