Get Adobe Flash player

Thai Heritage Scholarship Fund

Font Size:

งานหาทุนสนับสนุนกองทุนการศึกษาให้กับ Thai Heritage Scholarship Fund ซึ่งก่อตั้งโดย “ท่านอ้น” วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ร้านไทยนคร ของ วนิดา ศรีวะรมย์ ได้เงินสนับสนุนช่วยการศึกษาเด็กนักเรียนไทย เป็นจำนวน 7,000 เหรียญ (ภาพ ข่าว : สันทนี วายุโชติ)