Get Adobe Flash player

Retirement Party

Font Size:

Retirement Party จัดโดยเพื่อนสนิทให้ บุญญลักษณ์ เจริญกิจการ เจ้าของหนังสื่อพิมพ์เสรีชัย มีหัวหน้าทีมไทยแลนด์ทุกสำนักงานมาร่วม น้องๆและครอบครัวร่วมอวยพร ที่ร้านโอชา ถนนฮอลลีวูด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561