Get Adobe Flash player

ก.บัวแก้ว-บริษัทใหญ่ของไทย หาคนที่มีความสามารถร่วมงาน

Font Size:

บริษัทชั้นนำจากประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ หาคนรุ่นใหม่ร่วมงาน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับบริษัทชั้นนำจากประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (Siam Cement Group - SCG) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (Advance Info Service - AIS) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Kasikornbank Public Company Limited - KBANK) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (Charoen Pokphand Group - CP) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงาน Thai Career Fair Day เป็นครั้งแรก โดยมีนักศึกษาไทย และไทยอเมริกัน ผู้แทนสำนักงานทีมประเทศไทยและชุมชนไทยเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

งาน Thai Career Fair Day จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยอเมริกัน และนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในสหรัฐฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้และสมัครทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของไทยดังกล่าว และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการดึงนักศึกษาไทยที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้ได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของไทย และหน่วยงานของรัฐเพื่อร่วมพัฒนาประเทศไทย

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีความหลากหลาย อาทิ การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มาเลเซีย การตั้ง Friends of Thailand Caucus ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ หรือการช่วยเหลือนักศึกษาไทยตกเขาเสียชีวิตที่เฟสโน พระอาทิตย์ไม่ตกดินในการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลก

ภายในงานได้มีคูหาประชาสัมพันธ์ข้อมูล การรับสมัครพนักงานของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่การทูตของกระทรวงการต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมได้นำเสนอรายละเอียด เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและความท้าทายในตำแหน่งงานของบริษัท

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญคุณอรุษ ตันตสรินทร์Animator ชั้นนำของไทย ซึ่งสำเร็จการศึกษาในสหรัฐฯและเคยทำงานกับบริษัท Nikolodeanมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาไทยอเมริกันที่มาร่วมงาน

นักศึกษาไทยที่เข้าร่วมงาน ได้ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนประจำคูหาเป็นอย่างมากและเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ช่วยขยายโอกาสในการทำงานให้กับตนเองหลังจบการศึกษา บริษัทชั้นนำของไทยที่เข้าร่วมงานได้แสดงความพอใจที่ได้มีโอกาสพบกับบุคคลากรที่มีคุณภาพและสามารถจะเข้าร่วมงานกับบริษัทได้ในอนาคต

งาน Thai Career Fair Day ครั้งที่ 1 เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าหาคนไทยและไทยอเมริกันรุ่นใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างชุมชนไทยในอนาคตอีกทางหนึ่ง กงสุลใหญ่ฯ ขอบคุณและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนไทยและไทยอเมริกันเกือบ 100 คนที่เข้าร่วมการเดินพาเหรดและเต้นโขนในเทศกาลไทยนิวเยียร์และสงกรานต์ ปี 2561 และงาน Thai Town Day Market ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา

ช่องทางการติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส Line ID: thaiconsulatela Facebook: thaiconsulatela

Website: www.thaiconsulatela.org Twitter: thaiCGLA

IG: thaiconsulatela